Kdo dělá co
Koncept školy
 
Hledáme
Děkujeme
Tisk
Partneři
 
 
 
 
    
SPOLEK

Náš spolek byl založen dne 21. 08. 2012 a je od 31. 01. 2013 registrován v Berlíně u městského soudu
Charlottenburg pod číslem VR 32165 B.

Jsme sdružením rodičů, dětí a ostatních členů jejich rodin a okruhu přátel, které spojuje potřeba učit se a
věnovat se českému jazyku.

Členy sdružení jsou žáci i učitelé, děti i rodiče - a naši přátelé se jimi také mohou stát. Převážnou většinu
členů však tvoří rodiče, kteří svoje děti od malička vychovávají dvojjazyčně česko – německy resp. děti
samy.

Přátelské vztahy mezi našimi národy nám leží velmi na srdci: jsou základem naší existence, výrazem
našeho smýšlení, hlavní motivací pro naši činnost a vizí pro naši budoucnost.

V našem německém socialním okolí se pravidelně jednak jako národnostní menšina aktivně zapojujeme a
dále také poskytujeme bezbarierové pohlédnutí na naši činnost a identitu.

Nelze nás tedy srovávat s obvyklými jazykovými školami, ačkoliv výuka jazyka má v našem sdružení
dominantní roli.

Jsme místem, kde se setkávají malí i velcí přátelé českého jazyka aniž by záleželo na tom, kde jsme se
narodili a kterou řeč jsme si osvojili jako první.

Ať již ve škole či mimo vyučování při akcích a jiných volnočasových aktivitách – učíme se spolu, vzájemně a
s co největší radostí.

Pro mnohé v Berlíně a jeho okolí žijící české rodiny jsme také proto tak důležití, neboť nabízíme vzdělávání
na úrovni výuky dětí školou povinných v České republice.

Námi praktikovaný vzdělávací modul doplňující obvyklé německé třídní stupně se nazývá ,,Česká škola bez
hranic“. Je českým Ministerstvem školství uznávaným školským programem, který umožňuje svým žákům
plynulé začlenění do českého školského systému – ať již při návratu do České republiky či při přechodu z
naší České školy bez hranic do jiné ve světě.

Naše sdružení tedy nabízí výuku českého jazyka a jako velké propojení rodin s širokou paletou
volnočasových aktivit pro ni poskytuje i podpůrné prostředí. Zároveň svými například interkulturními
programy vnáší vícejazyčnost jako běžný jev do povědomí dnešních dětí a přispívá dále také k jejich
nadšení pro multikulturní atmosféru.

Naše stanovy: ->> pdf

Předsednictvo spolku:

Předsedkyně:
Dipl.-Ing. FH Alice Scholze
Zastupující předsedkyně: Mgr. Iva Möschk
Pokladnice: Tereza Stochlová
Zapisovatelka: Mgr. Tereza Petráňová

 


| KONTAKT IMPRESSUM | | ÚVODNÍ STRÁNKA| | SITEMAP |