Aktuality
Pro nejmenší
Pro školáky
 
Pro dospělé
Jak to bylo
Fotoalbum
 
 
 
 
    


ČŠBH - Česká škola bez hranic

Školní rok 2015/2016

Přehled prázdnin ČŠBH v Berlíně školní rok 2015/2016 -->> prazdniny Berlin 15-16 CSBH cz.pdf

Přehled výukových dní a projektových výukových dní -->> 2015-2016 Plan vyukovych dni.pdf

Rozvrh hodin ČŠBH -->> 2015-2016 CSBH Rozvrh hodin.pdf

Rozvrh hodin ČŠBH - projektové dny -->> 2015-2016 P2 Rozvrh hodin.pdf


TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ DO ČŠBH 2015 /2016

Letošním termínem k přihlášení se k týdenní výuce dle vzdělávacího programu ČŠBH / MŠMT pro školní rok 2015/2016 je neděle 22.03.2015.

Přihlášení se týká 1. až 5. třídy základní školy.

Sdělení termínu, další informace a zaslání přihlašovacích podkladů probíhá na základě Vašeho dotazu zaslaného na vedení školy: scholze@materidouska.de

Vyučování splňuje standarty kvality povinné školní docházky v České republice v předmetech Český jazyk a literatura, společenské vědy (popř. zeměpis, dějiny,…) a předpokládá,
že přihlášený školák již rozumí česky mluvenému slovu i sám česky hovoří.

Naši dosavadní školáci, kteří již u nás navštevují 1. až 4. třídu se nemusí opětovně prihlašovat!Třídy ČŠBH – školní rok 2014/2015

1. M (prvnňáci)
2. M (druháci)
3. M (třeťáci)
4. M (čtvrťáci)

Učebny :
401 A, 402 A a 403 A
ve « Familienzentrum Mehringdamm »
Mehringdamm 114 v 10965 Berlíně - Kreuzbergu.

Nedělní termíny dle školního kalendáře, německé prázdniny.
. otevřeno od 8:45 h
. začátek vyučování v 9:00 h
. konec vyučování cca. 13:30 h
. společný úklid učeben do ca. 14 :00 h

Děti s sebou potřebují psací pomůcky a další školní materiál (knihy, sešity atd.) dle seznamu, který dají k dispozici třídní učitelky nejpozději na začátku školního roku. Dále pak také dostatečnou svačinu včetně pití, pohodlné a odolné oblečení a přezůvky.

Přihlášení je zpravidla možné kdykoliv, zařazení do ročníku a nástup dle dohody s učitelkami. Prosím, kontaktujte nás, než k nám poprvé přijdete. Účast na kurzech je do odvolání na vlastní nebezpečí, rodiče ručí za své děti.

POPIS KURZU:
Třídy ČŠBH jsou nejintenzivnější a nejefektivnější forma výuky na naší škole. Žáci se schází každou neděli na 5 hodin výuky, která rozšiřuje jejich znalosti získávané na základě německé povinné školní docházky o češtinu a specifické znalosti v dalších předmětech (literatura, prvouka, …). Nabídka je určena pro české a česko - německé děti, které disponují různými úrovněmi jazykových znalostí. Cílem této velmi intenzivní výuky, uznávané MŠMT ČR, je dosažení znalostí na úrovni žáků odpovídajících ročníků v ČR. Školním jazykem je čeština. Vyučujeme imerzní metodou a podle rámcového výukového programu ČŠBH. Žáci pravidelně získávají hodnocení a osvědčení. Úspěšná návštěva třídy ČŠBH znamená optimální přípravu na rozdílové zkoušky v ČR a umožňuje přechod do české školy bez opakování ročníku.  
stav 2012-12-17 / změny možné


další České školy bez hranic najdete zde -->> www.csbh.cz

| KONTAKT IMPRESSUM | | ÚVODNÍ STRÁNKA| | SITEMAP |