Aktuality
Pro nejmenší
 
ČŠBH
Pro dospělé
Jak to bylo
Fotoalbum
 
 
 
 
    

PRO ŠKOLÁKY

PRÁZDNINY

Přehled prázdnin v Berlíně školní rok 2015/2016 -->> prazdniny Berlin.pdf

Přehled prázdnin ČŠBH v Berlíně školní rok 2015/2016 -->> prazdniny CSBH Berlin.pdf

ROZVRH HODIN, PLÁN

Rozvrh hodin - školní rok 2015/2016 -->> Rozvrh hodin.pdf


Ábécédoouška

Učebny :
401 A, 402 A a 403 A
ve « Familienzentrum Mehringdamm »
Mehringdamm 114 v 10965 Berlíně - Kreuzbergu

Nedělní termíny dle školního kalendáře, německé prázdniny.


. otevřeno od 8:45 h
. začátek vyučování v 9:00 h
. konec vyučování cca. 13:30 h
. společný úklid učeben do ca. 14 :00 h

TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ DO PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDY 2015/2016

Letošním termínem k přihlášení se do předškolní třídy je neděle 10.05.2015.

Přihlášeny mohou být všechny děti, které do začátku školního roku dovršily 5. rok.

Sdělení termínu, další informace a zaslání přihlašovacích podkladů probíhá na základě Vašeho dotazu zaslaného
na vedení školy: scholze@materidouska.de

Třída se setkává 12x ve školním roce vždy na 6 vyučovacích hodin. Děti poznávají naší školu, učitele a ostatní školáky a zvykají si na zvláštnosti školního dne. Na základě různých projektů využívají svoje doposud nabyté znalosti českého jazyka, rozšíří si svoji slovní zásobu a získají kompetence, které i jinak upotřebí ve škole.

Naši dosavadní předškoláci, kteří již ve školním roce 2014/2015 navštevovali kurz, se nemusí opětovně přihlašovat!


Děti s sebou potřebují psací pomůcky a dostatečnou svačinu včetně pití, dále pohodlné a odolné oblečení a přezůvky. Přihlášení a nástup je zpravidla možný kdykoliv. Prosím, kontaktujte nás, než k nám poprvé přijdete. Účast na kurzech je do odvolání na vlastní nebezpečí, rodiče ručí za své děti.

POPIS KURZU:
12x do roka se scházíme s dětmi v zájmovém kroužku českého jazyka. Nabídka je v první řadě určena pro české a česko - německé děti, které disponují různými úrovněmi jazykových znalostí. Školním jazykem je čeština, vyučujeme imerzní metodou. Zároveň podporujeme schopnost obousměrného překladu a tlumočení. Absolventi mohou v případě zájmu získat dětský jazykový certifikát z češtiny jako cizího jazyka.

Vyučování probíhá převážně ve dvou skupinách:
Nečtenáři
Děti od 5 let připravujeme na 1. třídu ČŠBH nebo na kurz Abecedoouška pro čtenáře. Zvykáme je na školu, učíme je správně slyšet a vyslovovat české hlásky a slova, soustředíme se na specifické, v němčině rozdílné a pro naše žáky proto problematické jazykové jevy (kupř. přízvuk, délka hlásek, zápor, rozdíl mezi umím a mohu atd.).
Cílem výuky je rozvoj slovní zásoby, správné porozumění a používání českého jazyka. Na programu je dále také česká dětská literatura a věku dětí úměrná nauka o České republice, jejím zeměpisu, dějepisu, kultuře, o tamním životě a o lidech.

Čtenáři

Děti ve čtenářské třídě mají základy znalostí čtení a psaní všeobecně zvládnuté na základě povinné školní docházky v německé škole. V naší škole se přiučují správně používat česká písmena.
Cílem výuky je celkový rozvoj jejich slovní zásoby, správné porozumění a používání českého jazyka a získávání základů čtení a psaní v češtině. Vedle pravopisu a mluvnice je na programu i česká dětská literatura a nauka o České republice, jejím zeměpisu, dějepisu, kultuře, o tamním životě a o lidech.

V obou třídách probíhá výuka co nejvíce hravou a zábavnou formou a projektovou prací. Prostředkem předávání látky je pravidelná hudební a dále kupříkladu také výtvarná, pohybová a dramatická výchova. stav 2012-12-17 / změny možné


| KONTAKT IMPRESSUM | | ÚVODNÍ STRÁNKA| | SITEMAP |