Pro nejmenší
Pro školáky
ČŠBH
Pro dospělé
Jak to bylo
Fotoalbum
 
 
 
 
    
Aktuálně
www.csbh.cz -centrální stránka České školy bez hranic a další české školy

 facebook

---------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
na hezké malé české vánoční zpívání


pro každého, kdo má koledy rád
a kdo má chuť si je s námi
na úterní Minimateřídoušce zazpívat:

20.12.2016 v 16:30 h v učebně 402 A

s naší českou sopranistkou
Martou Andělou Vávrovou


Už se těšíme!


-->> pozvánka.pdfPlán projektových dní
-->> plan projektovych dni.pdf

Důležitá informace:

všechny školou povinné děti, které mají české občanství, MUSÍ podle českého zákonodárství
splnit také
českou školní povinnost, i když NEŽIJÍ trvale v Čechách. To platí také pro všechny děti,
které mají
více státních občanství, pokud jedním z nich je české.

Pokud se to Vašich dětí týká, informujte se, prosím, na stránkách www.msmt.cz nebo www.csbh.cz, jak dál.
Rovněž my Vás na toto téma rádi blížé informujeme. Sjednejte si s námi prostřednictvím
E-Mailu termín pohovoru.


Přihlášení
do kurzů a školních tříd ve školním roce 2016/ 2017 je okamžitě možné a sice
nejpozději do 31.05.16. V případě zájmu si s námi prostřednictvím E-Mailu sjednejte termín
pohovoru.
Také bez informačního pohovoru Vám rádi zašleme naše podklady.


o 1. až 6. třída ČŠBH (český jazyk, literatura, prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis, s povinnou
docházkou)
o Předškolní třída (Projektová třída pro nečtenáře (5-6 let)
o Projektová třída pro čtenáře (od 7 let)


Maminka Janka, povodom zo Slovenska, by rada iniciovala pravidelne stretnutia slovenskych rodin v Berline.

Kontakt prostrednictvom emailu na: pupavienka2016@gmail.com


Česká logopedie - poradenství a terapie

pro Čechy a pro ty, kteří se učí česky,

pro děti a dospělé


INFO_Logopedie.pdf


| KONTAKT IMPRESSUM | | ÚVODNÍ STRÁNKA| | SITEMAP |